9 เว็บไซต์โหลดรูปฟรีมัดรวมมาให้ในโพสต์เดียว

9 เว็บไซต์ดาวน์โหลดภาพฟรี
พร้อมคำอธิบาย มัดรวมมาให้แล้ว

Public domain website ที่แจกรูปภาพไปให้ใช้งานฟรีๆเริ่มมีมานานหลายปีแล้วและหลังๆได้ความนิยมสูงมากๆเพราะไม่ต้องเสียเงิน แถมภาพที่ได้ก็มีความสวยงาม เป็นมืออาชีพเหมาะสำหรับการนำมาประกอบสไลด์การนำเสนอ เอามาตกแต่งประกอบโพสต์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆ หลังจากที่ได้ใช้งานมาเกือบ 7 ปี ส่วนตัวพบว่า สไลด์ที่ทำใช้งานส่วนตัวหรือนำไปสอนขณะเป็นวิทยากรมากจาแหล่งที่มาเหล่านี้ทั้งสิ้น โดยไม่พึ่งพารูปจาก Google เลย ตอนแรกคิดว่าจะติดขัดเพราะรูปที่ค้นได้มีจำนวนไม่มาก แต่ท้ายที่สุดก็ออกมาโอเค เลยได้โอกาสมารวบรวมเว็บไซต์ที่ใช้อยู่เป็นประจำในโพสต์นี้

อ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนสไลด์สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ดูเข้าท่าด้วยเทคนิค ESP

ขอบคุณทีมเมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ที่ให้เกียรติเชิญมาสอนผู้ประกอบการมากมายนับเป็น 10 รุ่นตั้งแต่6-7 ปีที่แล้วมากระทั่งถึงปัจจุบัน รอบนี้เป็น Startup อาหารสายสุขภาพและ IOTs เพื่อเตรียมตัวสู่การ Pitchในสถานการณ์ต่างๆเช่น Demo day Pitch เพื่อขอเงินทุนจาก Angel Investor นักลงทุนหรือ VC Firm บางแห่ง 

อ่านเพิ่มเติม

สร้างอินโฟกราฟิกอย่างง่ายด้วย PowerPoint หรือ Keynote

Slide1.jpeg

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา มีการซ้อมพูดของทีมวิทยากรที่ผมอยู่ในกลุ่มด้วย เขาเตรียมตัวกันไปพูดในงานชื่อว่า Give and Take การกุศลซึ่งจัดมาเป็นครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 7 โดยรายได้ทุกบาททุกสตางค์จะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนพระดาบส ผมได้มีโอกาสไปพูดด้วยอยู่ 4 ครั้ง โดยความยากของการพูดในเวทีนี้คือให้เวลาจำกัดแค่ท่านละ 10 นาที และห้ามขึ้นมาพูดแบบสอนหรือนำเสนอ (Teach / Presentation) แต่ทุกคนที่ขึ้นพูดต้องใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) ด้วยข้อกำหนดหลัก 2 ข้อนี้ทำให้พูดจัดงานต้องมีการนัดซ้อมย่อยหลายครั้งซึ่งเท่าที่จำได้คือ คือมีการซ้อมย่อย 2-3 ครั้ง โดยให้เพื่อนๆที่เป็นวิทยากรด้วยกันและอาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดงานพูดการกุศลนี้ ร่วมให้ Feedback กับผู้พูด เพื่อนให้คนฟังได้อะไรกลับไปพร้อมความประทับใจของเรื่องเล่าในแต่ละเรื่อง

อ่านเพิ่มเติม