หนังสือ

Screen Shot 2016-09-01 at 10.08.32 PM

Spinning I.D.E.A.S. ฉบับภาษาไทย

 

หนังสือ Spinning I.D.E.A.S. ฉบับภาษาไทย
ไอเดียออกแบบที่น่าตื่นเต้นสำหรับการนำเสนอเชิงธุรกิจ
โดย Ang Tian Teck แปลโดย ธงชัย โรจน์กังสดาล และ เบญจ์ ไทยอาภรณ์