หลักสูตร Keynote for trainer

วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อสไลด์ด้วย Keynote ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆที่ใช้ประกอบกับ Keynote เพื่อให้ใช้งานได้ อย่างคุ้มค่า


หัวข้อการบรรยาย
:

 • การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอด้วย Keynote
 • องค์ประกอบหลักของ Keynote
 • การจัดการ Theme สไลด์ด้วยหลักการ ZACT
  • Zone
  • Aspect Ratio
  • Color
  • Text
 • การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการออกแบบ (Inspirational Design)
  • Slide Example
  • Source of design inspiration
 • การจัดการเรื่องภาพประกอบ
  • เทคนิคการใช้ภาพสาธารณะ
  • เว็บไซต์แนะนำ
  • การตกแต่งภาพถ่ายเบื้องต้นใน Keynote
 • การหาแรงบันดาลใจและแหล่งที่มาของการออกแบบสไลด์
  • Slide Example
  • Source of design inspiration
 • หลักการแปลงข้อมูลและ Infographic เบื้องต้นด้วย Keynote
  • การสร้างกราฟด้วย Keynote
  • การลดส่วนไม่จำเป็นและเพิ่มความน่าสนใจให้แผนภูมิ
 • การใช้ Keynote กับคำคม
  • Bubble quote
  • เทคนิคสำหรับจัดการภาพคนด้วย Keynote
 • การใช้รูปทรง (Shape)
  • เน้นความสนใจด้วยรูปทรง
  • การสร้างรูปทรงเพื่อสร้าง Chart ให้น่าสนใจ
  • การสร้าง Chart ประกอบกับ Icon // Pictograms
 • Transition and Animation
 • การใช้ Keynote แบบอัตโนมัติ
 • การสร้าง Animation Graphic ด้วย Keynote
 • การส่งออก Keynote ให้เป็นวิดีโอ
 • การแทรกวิดีโอและคลิปเสียง

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยาย 30%
 2. กิจกรรมฝึกทักษะ 70%


ระยะเวลา    1 วัน     เวลา 09.00 – 17.00 น.

อุปกรณ์ที่ใช้    

 1. เครื่องฉายและจอ LCD
 2. Microphone
 3. สัญญาณอินเตอร์เน็ตในห้องอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม   ไม่เกิน 15 ท่าน และผู้เข้าอบรมจะต้องนำเครื่อง Macbook มาในวันอบรมด้วย